Prehrana za študente

Čas študija je obdobje, ko večina mladih odraslih ne živi več doma in se morajo znajti v svetu odgovornosti in samostojnosti, kamor spada tudi skrb za raznoliko in zdravo prehrano.Zanje veljajo enaki pogoji kot za študente, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji.” VSE O ŠTUDENTSKI PREHRANI TER O PRIJAVI V SISTEM SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE NAJDETE NA PORTALU “ŠTUDENTSKA PREHRANA“!.

Najboljši brez tešče prehrana

Portal za študente je namenjen vsem dodiplomskim in podiplomskim študentom.Študentska prehrana (ŠP) je program, ki študentom nudi en topel obrok za vsak delovni dan v mesecu po subvencionirani ceni. Izvaja ga Študentska organizacija Slovenije (ŠOS). Izvaja ga Študentska organizacija Slovenije (ŠOS).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo spletno aplikacijo, preko katere šole ministrstvu pošiljajo zahtevke za nakazilo subvencije za šolsko prehrano učencev in dijakov. Aplikacija je nameščena na Portalu MIZŠ pod rubriko Šolska prehrana. Dostop do aplikacije je mogoč z ustreznim certifikatom.Res je, da je ta vrsta hrane cenovno dostopnejša za študente in tudi časovno bolj ugodna za natrpane urnike po bolonjsko prenovljenih študijskih smeri, vendar pa se je treba zavedati, da je država s subvencioniranjem obrokov začela z namenom, da bi študentom zagotovila zdrav, topel obrok in s tem preprečila razne bolezni, ki so posledica nepravilnega prehranjevanja mladih.

Za nevšečnosti se uporabnikom opravičujemo in sporočamo, da je napaka odpravljena. Oškodovane uporabnike prosimo, da zadržijo račune in račun z opisom težave posredujejo na [email protected]Študent.si - edini pravi spletni portal za mlade pokriva tematike, ki so v največji meri blizu mladim. Uspešno sodeluje s študentskimi organizacijami, univerzami ter ostalimi društvi in zavodi po vsej Sloveniji.

––Informacija za študente— (30.1.2018) Zaradi spremembe najemnika lokala Spark ta lokal ne bo več ponujal subvencionirane prehrane za študente. Staremu najemniku se zaradi prenehanja dejavnosti prekine pogodba o zagotavljanju subvencionirane prehrane za študente, novi najemnik pa te pogodbe nima sklenjene.ŠTUDENTSKA PREHRANA: S 1. avgustom 2010 je področje, ki ga pokriva Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani), prešlo na nov, elektroniziran sistem koriščenja subvencij za študentsko prehrano.

o tem, kaj pečen piščanec na kemični dieti

Prehrana | Dijaški in študentski dom. Prehrana Srednja šola za gostinstvo in turizem v dom prinaša neprecenljive. poskrbimo pa tudi, da je študentski trebuh vedno.Temeljni cilji študijskega programa Živilstvo in prehrana so usposobiti strokovnjaka, ki je zmožen širokega razumevanja področij živilstva in prehrane s poudarkom na znanjih in veščinah povezanih z živilstvom, to je pridelave, predelave, kakovosti in trženja hrane ter prehrano kot naravnim nadaljevanjem živilstva, za pravilno, varno in zdravo prehranjevanje oziroma normalen razvoj.